Kajakuthyrning

Kajakuthyrning

Från Kanotklubben Wågens sommarkiosk finns det möjlighet att hyra kajaker för allmänheten. Hyrestagaren bör uppvisa tidagere paddlingserfarenhet i utfärdskajaker, eller alternativt ta en kort introduktion i kajakpaddling före uthyrningen. Hyrestiden är begränsad till timuthyrning med fast kostnad per timme, och varje uthyrning föregås av ett hyresavtal.

Det är möjligt att reservera uthyrningstidpunkt genom att kontakta kiosken (040 9690248) eller genom att besöka kiosken i Södra Viken under öppethållningstiderna.

PRISSÄTTNING FÖR KANOTUTHYRNING SOMMAREN
Kajak, paddel, flytväst 15€/timme

Introduktion i kajakpaddling 15€ / introduktion

För mer information, kontakta: 040 9690248 eller 0400 875194