Pröva på paddling

Kanotklubben Wågen ordnar sk. ”pröva på paddling” tillfällen för företag och enskilda.

Tidpunkten samt upplägget fastställs alltid enligt beställarens behov, och gruppens tidigare bakgrund, men några grundläggande principer för ”pröva på paddling” tillfällen gäller för samtliga deltagargrupper

Allmänna principer för ”pröva på paddling” tillfällen:

  • Deltagaranta max 8 personer ute på vattnet samtidigt
  • Större grupper ute på vattnet samtidigt är möjliga, men kräver både tillägsinstruktörer och inhyrd utrustning, så prissättningen stiger markant i dessa fall
  • Deltagarna bör vara simkunniga (50m)
  • Deltagarna är inte försäkrade av föreningen, och paddlingen sker således på deltagarnas eget ansvar
  • Ansvarspersonen för deltagargruppen bör på förhand informera Kanotklubben Wågen om enskilda deltagares möjliga sjukdomar, vilka kan tänkas påverka deltagarens förmåga att delta i paddlingstillfället

Varje tillfälle börjar med en kort introduktion på land gällande:

  • utrustning
  • paddelhantering
  • paddlingsteknik
  • sjösäkerhet i kajak ( för paddling i närliggande vatten)

Kanotklubben Wågen rf. ansvarar för att föreningens instruktörer använder god praxis gällande sjösäkerhet och kajakhantering, instruktörerna är ansvarsförsäkrade av föreningen

Kanotklubben Wågen rf. ansvarar för att det finns en räddningsbåt på plats, som hjälper till i fall av kantring eller dylikt

Kanotklubben Wågen rf:s utrustning är försäkrad av föreningen, men täcker inte skador som uppkommit på grund av likgiltig eller felaktig hantering av utrustningen

 Kanotklubben Wågen rf:s instruktörer informerar deltagarna i början av paddlingstillfället om hur utrustningen bör hanteras så att skador inte uppstår

Beställaren av ”pröva på paddling” tillfället är därmed ersättningsskyldig för möjliga skador på utrustning som uppstår som följd av likgiltig hantering av utrustningen (t.ex. deltagaren paddlar medvetet ”kolisioner” med andra deltagare, deltagaren paddlar kajaken med hårt fart mot brygga, båtar eller stenar).

Prissättning för ”pröva på paddling” tillfällen

Prissättningen för tillfället beror på antal deltagare, tidpunkt (dag/kväll/veckoslut), tillfällets längd, m.m. Var vänlig och kontakta  oss för att diskuttera upplägg och därmed få ett besked om prissättning för det uppälgg ni önskar!

Välkommen!