I verksamheten följer vi Paddlings- och roddförbundets säkerhetsdirektiv, vänligen börja genom att bekanta dig med dem här!

Måndagspaddling

Måndagssträningarna är främst avsedda för juniorkanotister som avlagt föreningens nybörjarkurs och vill fortsätta med paddlingen undersomaren. 

För att delta i Måndagssträningarna krävs att:

  • Du är medlem
  • Du har avlagt föreningens nybörjarkurs för juniorer
  • Du har avlagt en nybörjarkurs i paddling av annan arrangör
  • Du är simkunnig

För deltagandet i måndagspaddlingarna debiteras en träningsavgift på 40€/säsong. Summan faktureras på sensommaren utifrån deltagarlistorna. De som deltar i en paddlingskurs samma år deltar i måndagspaddlingarna utan extra kostnad.


Tävlingsverksamhet

Kanotklubben Wågen är en tävlingsinriktad kanotförening som främst bedriver juniorverksamhet, samt tävlings- och motionärsverksamhet för fullvuxna. Föreningen deltar årligen i nationella tävlingar i Finland, och har en tradition av att arrangera paddlingstävlingar och långlopp även i Ekenäs. 

Tävlingskalender 2019 (Melonta ja soutuliitto, öppnas i ny flik)


Rekreationspaddling

Kanotklubben Wågen arrangerar ledda rekreationspaddlingar för föreningens medlemmar samt nya medlemmar. Dessa tillfällen arrangeras så att de börjar med en kort introduktion och teoridel om utrustning och paddlingsteknik.

Efter introduktionen på land tar man sig ut på vattnet och under ledd paddling gör en paddlingstur i närvatten kring Ekenäs. Paddlingsturens rutt och längd bestäms utgående från rådande väderlek och deltagarnas tidigare paddlingserfarenhet. 

Innehåll:

  • Introduktion på land
  • Tre ledda paddlingsturer med ledare och/eller följebåt
  • Saft, kaffe och tilltugg efter paddlingen
  • Kanot, paddel, flytväst ingår
  • Inskrivningsagift samt medlemskap för 2016 i kanotklubben wågen

Kajakuthyrning

Från Kanotklubben Wågens sommarkiosk finns det möjlighet att hyra kajaker för allmänheten. Hyrestagaren bör uppvisa tidagere paddlingserfarenhet i utfärdskajaker, eller alternativt ta en kort introduktion i kajakpaddling före uthyrningen. Hyrestiden är begränsad till timuthyrning med fast kostnad per timme, och varje uthyrning föregås av ett hyresavtal.

Det är möjligt att reservera uthyrningstidpunkt genom att kontakta kiosken (040 9690248) eller genom att besöka kiosken i Södra Viken under öppethållningstiderna.

PRISSÄTTNING FÖR KANOTUTHYRNING SOMMAREN
Kajak, paddel, flytväst 15€/timme

Introduktion i kajakpaddling 15€ / introduktion

För mer information, kontakta: 040 9690248 eller 0400 875194