Bli medlem

Medlemskap i Kanotklubben Wågen

Medlem i Kanotklubben Wågen blir du genom att anhålla om medlemskap till föreningens medlemsregisteransvariga. Klicka på Medlemsansökan nedan för att fylla i ansökningsformuläret. Efter att föreningen fått dina uppgifter kommer ett inbetalningskort för medlemsavgift och andra valbara avgifter att skickas till dig. För personer 18 år eller äldre tas en inskrivningsavgift som är en engångsavgift. Läs om hur vi hanterar personuppgifter här!

Har du frågor om Wågen medlemskap kan du också kontakta Jonna Kankaanpää, jonna.kankaanpaa@ktab.fi eller 044 7444690.


Avgifter

Wågen avgifterjunior u 18 år18 år ->
Medlemsavgift15,00 €25,00 €
Inskrivningsavgift0,00 €10,00 €
Bruksavgift50,00 €
Kanotplats Wågen (egen kanot)*100,00 €100,00 €
Nyckelpant20,00 €20,00 €

*) junior under 18 år som representerar Wågen i nationell tävling kan anhålla om befrielse.

Årsmötet i november 2018 beslöt om att införa en träningsavgift på 40€/junior för de som deltar i måndagspaddlingarna. För de som deltagit i nybörjarkurs tidigare samma år och fortsätter paddla på måndagspaddlingarna ingår träningsavgiften i kursavgiften.


Bruksavgift

Om du vill betala en bruksavgift och få tillgång till föreningens brukskajaker, bör du kort redogöra för din tidigare paddlingserfarenhet (eller avlagd introduktionskurs i paddling), så att föreningen har vetskap om att du åtminstone har grundläggande förutsättningar för sjösäker paddling, samt hantering av respektive utrustning.

Föreningens bruksavgiftskajaker har förnyats under åren 2017-2019 och för tillfället har föreningen 8 st moderna utfärdskajaker.

Medlemmar som betalt bruksavgift kan fritt använda föreningens bruksavgiftskajaker för 1-3 timmars paddlingsturer från Kanotskjulet i Ekenäs. Om du vill göra en längre paddlingstur kontakta någon i styrelsen eller personalen i kiosken för att få berkräftelse om att den tänkta kajaken är ledig för ändamålet vid tidpunkten.


Hyra för kajakplats

Har du egen kajak och eventuellt kajakplats i kanotskjulet, betalas ingen bruksavgift utan istället en kajakhyra på 100 €/kajakplats/år. Ifall du har ett ekipage som upptar 2 kajakplatser, bredd > 40 cm eller längd > 6 m, så betalas dubbel avgift, 200 €.

I kanotskjulet i Ekenäs finns ca. 50 st. kanotplatser, de flesta för föreningens egna kanotpark. Aktiva kanotister kan erhålla om egen kanotplats i kanotskjulet, men då kanotplatserna är mycket begränsade ges företräde till privata kanotplatser åt de mest aktiva junior- och tävlingskanotisterna, som tränar dagligen från kanotskjulet.

I kanotskjulet på Skåldö (Sundom) finns ca 20st. kanotförvaringsplatser, av vilka de flesta är för föreningsmedlemmars privata kajaker. Önskar du ha en kanotplats i kanotskjulet på Skåldö ombeds att du kontaktar styrelsen för att få information om det aktuella läget beträffande lediga kanotplatser i kanotskjulet på Skåldö.


Nyckelpant

Om du betalat bruksavgift eller hyr kajakplats i kanotskjulet kan du erhålla om att få ”hyra” en nyckel till kanotskjulet, och därmed använda kanotskjulets omklädningsrum samt duschar enligt eget behov. Nyckelpanten är 20€ och betalas en gång. Om du uppsäger ditt medlemskap i Kanotklubben Wågen får du nyckelpanten tillbaka mot ireturnerad nyckel.