Ersättning & kostnadsredovisning

Inköp

Då du gjort inköp för Wågens räkning och ansöker om kostnadsersättning bör du använda blanketten nedan. Innan blanketten inlämnas till kassören för utbetalning bör den sakgranskas/godkännas av en styrelsemedlem. Till ansökan ska inköpskvitto bifogas.

Kostnadsredovisningsblankett (pdf)

Kostnadsredovisningsblankett (xls)

Kostnadsersättningar för tävlande

Tävlande kanotister kan erhålla kostnadsersättning för tävlingsverksamhet enligt följande:

  • Övernattningskostnader för den tävlande
  • 75% av lägeravgifter
  • Hyra för kanotplats i Wågens skjul
  • Mini Gullö deltagaravgift (Suomen Cup)
  • Tävlingslicens
  • Kilometerersättning då man drar trailer 0,2 €/km

Anhållan om ersättning för kanotplats i Wågens skjul kan göras av Juniorer under 18 år som representerat Wågen vid minst en nationell tävling under året.

Anhållan om att erhålla ovan nämnda ersättningar ska göras till av styrelsen utsedd styrelsemedlem årligen i god tid innan bokföringsårets slut. Till anhållan ska fogas noggrann redogörelse över vad kostnaden berört (t.ex. kopia av lägerfakturan) samt kvitto över att avgiften är betald.

Bidrag för övrig tävlingsverksamhet, såsom t.ex. deltagande i internationella tävlingar och läger kan vid behov utbetalas baserat på klubbens ekonomiska möjligheter. Anhållan om detta bör göras via en fritt formulerad ansökan till stryrelsen.