Kontaktuppgifter

Har du åsikter eller frågor om vad som helst gällande Wågen? Tag kontakt med styrelsen direkt eller använd dig av formuläret nedan!

 

Styrelsens kontaktpersoner 2019-2020

Ordförande:
Patrik Gustafsson
Skepplandavägen 26, 10620 Ekenäs
Mobil: 044 744 0438, mail: patrik@gustafsson.fi

Viceordförande:
Henrik Forsman
Räfnäsvägen 14, 10620 Ekenäs
Mobil: 0400 875194, mail: henrikforsman@hotmail.com

Sekreterare:
Thomas Malmsten
Böningsvägen 1, 10620 Ekenäs
Mobil: 040 5813768, mail: tmalmsten@hotmail.com

Kassör:
Kipa Hytönen
Gamla kustvägen 640, 10710 Snappertuna
Mobil: 040 7317321, mail: kipahytonen@gmail.com

Träningsledare:
Emma Malmsten
Mobil: 050 5328570, mail: emalmst@hotmail.com