Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Har du åsikter eller frågor om vad som helst gällande Wågen? Tag kontakt med styrelsen.

 

Styrelsens kontaktpersoner 2019-2020

Ordförande:
Patrik Gustafsson
Mobil: 044 744 0438, mail: patrik@gustafsson.fi

Viceordförande:
Johan Malmsten
Mobil: 040 730 5263, mail: jm-plan@pp.inet.fi

Sekreterare:
Thomas Malmsten
Mobil: 040 5813768, mail: tmalmsten@hotmail.com

Kassör:
Kipa Hytönen
Gamla kustvägen 640, 10710 Snappertuna
Mobil: 040 7317321, mail: kipahytonen@gmail.com

Träningsledare:
Maria Ljungqvist
Mobil: 044 562 6353, mail: ljungqvist.maria@gmail.com

Utfärdspaddling:
Thomas Metzner
Mobil: 045 3320021, mail: metzner.thomas@mikaelskolan.fi