Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Har du åsikter eller frågor om vad som helst gällande Wågen? Tag kontakt med styrelsen.

 

Styrelsens kontaktpersoner

Ordförande:
Patrik Gustafsson
Mobil: 044 744 0438, mail: patrik(at)gustafsson.fi

Viceordförande:
Johan Malmsten
Mobil: 040 730 5263, mail: jm-plan(at)pp.inet.fi

Sekreterare:
Thomas Malmsten
Mobil: 040 5813768, mail: tmalmsten(at)hotmail.com

Kassör:
Annika Nyström
Mobil: 040 522 1834, mail: kassor(at)wagen.fi

Träningsledare:
Maria Ljungqvist
Mobil: 044 562 6353, mail: ljungqvist.maria(at)gmail.com

Medlemsärenden:
Jonna Kankaanpää
Mobil: 044 744 4690, mail: jonna.kankaanpaa(at)ktab.fi

Kanotskjulet:
John Lindqvist
Mobil: 040 583 6446, mail: john.lindqvist(at)lurakennus.com

Ersätt (at) tecknet med @ när du skickar mejl.