wågens kursutbud

Ungdomskurser | Vuxenkurser | Skolpaddling | Pröva på paddling

Wågens Nybörjarkurser för barn och ungdomar

Under sommaren 2023 kommer vi att ordna en nybörjarkurs för barn i åldern 8-14 år den 12-14.6. Anmälan och betalning sker via Suomisport.fi -tjänsten, klicka på anmälningsknappen nedan för anmälan och mer information.

Förfrågningar till kursdragaren Elin Ljungqvist, 044 2961018 eller elin.l(a)iki.fi. Den anmälda kommer att få ett informationsmejl ca. en vecka före kursen börjar.

Se kursbeskrivning nedan.

Tillbaka


Kursbeskrivning, ungdomskurserna

Nybörjarkursen för ungdomar fokuserar sig på kajakpaddling i ungdomskajaker. Under kursen får deltagaren kunskaper i:

* Hantering av utrustning
* Grundläggande kajak- och paddelinställningar för kajakpaddling i ungdomskajaker
* Istigning från brygga och strand
* Baspaddlingsteknik med ungdomskajaker
* Säkerhet på vatten
* Kapsejningsövningar samt tömning av kajak
* Underhåll av utrustning

Kursupplägg:

Under kursen bekantar sig deltagarna med grunderna i kajakpaddling och kajakhantering med ungdomskajaker under tre dagar. Vi håller till på land vid kanotskjulet och i kajak i Södra Viken, Snäcksundet och området kring Ramsholmen. Dagsprogrammet görs upp dagligen med hänsyn till rådande väderförhållande och kursdeltagarnas kunskapsnivå. Följebåt är alltid med på vattnet.

Vad ingår i Kursavgiften?

* Föreningens utrustning till förfogande under kurs (Kanot, Paddel, Flytväst)

* Medlemsavgift i Kanotklubben Wågen för det aktuella året (norm 15€)

* Deltagardiplom / intyg

* Deltagande i Wågens juniorträningar 1 ggn/vecka hela sommaren (norm 40€)


Nybörjarkurser för vuxna

Är du vuxen och vill lära dig paddla kajak så kan du i år delta i vår Meloja 1 – Paddlare 1 grundkurs i paddling. Grundkursen i paddling ger dig information och praktik på hur du kommer igång med kajakpaddling.

Kursen är helt praktisk och tar upp grunderna i paddelteknik och säkerheten när man rör sig med kajak på vattnet. Du får information om nödvändig utrustning. Under kursen lär du dig att kapseisa och att rädda dig själv och andra.

Mer information (på finska) om Meloja 1 kurserna finns här. Under kursen avlägger vi nivåtest 1 för paddlare.

I kursavgiften på 95 € som betalas i samband med anmälan ingår all behövlig utrustning. Du kan även använda din egen utrustning.

Med medlemskap i Wågen och betald bruksavgift (50 €/år, läs mer om medlemskapet här) har du hela sommaren möjlighet att låna kajak, paddel och flytväst för att gå och paddla när det passar dig bäst.

Kursen ordnas tre kvällar, 6.6, 13.6, 20.6 kl 18-20.30.

Obs! Minimiantalet deltagare för att kursen ska bli av är åtta.  Tilläggsuppgifter ger Maria Ljungqvist, 044 562 6353, ljungqvist.maria@gmail.com

Anmälan via Suomsport.fi tjänsten, klicka på länken nedan för att anmäla dig.

Tillbaka


Skolpaddling

Kanotklubben Wågen har begränsade möjligheter att ta emot skolklasser för ”pröva på paddling” evenemang. Detta eftersom skolverksamheten sker dagtid, under pågående arbetsvecka, och föreningsmedlemmarna arbetar på ideel basis. En grupp på ca 10 kanotister i ungdomskajaker kräver minst en kunnig instruktör samt en kunnig följebåtsförare av föreningen.

Det lönar sig dock att vända sig till tävlingsledare eller ordförande med en förfrågan om skolpaddling, så försöker vi finna en lämplig lösning!

 • Skolpaddlingen består av
 • Kort presentation om föreningen samt introduktion om utrustning
 • Snabbintroduktion paddelhantering samt paddlingsteknik
 • Grundläggande sjösäkerhetsråd då man använder kajak (inom området Södra Viken/ Ramsholmen)
 • Utrustning: Kajak, paddel, flytväst
 • Korrekt Istigning / uppstigning från kajak
 • Paddling inom området Södra Viken* 
  *Om tillräckligt med tid reserverats och vädret tillåter så avslutas tillfället med paddlingstur runt Ramsholmen

Lämplig ålder?
Paddling lämpar sig för alla åldrar, men utrustningen skiljer åt, beroende på deltagarens fysiska storlek. Lämpligast ålder att bekanta sig med paddling är 9-13 års ålder, då deltagarna ännu i regel kan använda barn och ungdomskajaker, och ofta har mycket lätt att ”hitta balansen” i kajaken då längdtillväxten ännu inte så kraftigt har börjat?

För deltagare äldre än 13 år, sker paddlingen med utrustning för fullvuxna, dvs. utfärdskajaker, vilka i regel är mycket stabila.

Lämplig tidpunkt på året
Då man paddlar blir man alltid nedstänkt av vatten, och emellan händer det att någon kantrar med kajaken. Därmed är de lämpligaste månaderna under skolåret för att ”pröva på paddling” maj, augusti, september.

Gruppstorlek och ansvar
Gällande skolgrupper är värt att notera följande:

 • Gruppstorlek: max. 8-10 elever ute på vattnet samtidigt
 • En skolgrupp på ca. 18-20 elever bör alltså delas upp i två 10 elevers grupper, vilka var har 60-70min tid för att få grundläggande instruktioner på land, istigning, paddling i Södra Viken, upptagning av kajaker
 • Lämplig tidsreservering: minst 60min / grupp på 8-10 elever.
 • Läraren / ansvarspersonen för gruppen ansvarar för eleverna under hela paddlingstillfället, deltagarna är inte försäkrade av Kanotklubben Wågen rf.
 • Läraren / ansvarspersonen för gruppen ansvarar för att samtliga elever är simkunniga (50m), samt bör meddela instruktörerna om någon av deltagarna har sjukdom som kan tänkas vara riskfaktor ute på vattnet.
 • Kanotklubben Wågen rf. ansvarar för att föreningens instruktörer använder god praxis gällande sjösäkerhet och kajakhantering, instruktörerna är ansvarsförsäkrade av föreningen
 • Kanotklubben Wågen rf. ansvarar för att det finns en räddningsbåt på plats, som hjälper till i fall av kantring eller dylikt
 • Kanotklubben Wågen rf:s utrustning är försäkrad av föreningen, men täcker inte skador som uppkommit på grund av likgiltig eller felaktig hantering av utrustningen
 • Kanotklubben Wågen rf:s instruktörer informerar deltagarna i början av paddlingstillfället om hur utrustningen bör hanteras så att skador inte uppstår
 • Utbildningsenheten är därmed ersättningsskyldig för möjliga skador på utrustning som uppstår som följd av likgiltig hantering av utrustningen (t.ex. deltagaren paddlar medvetet ”kollisioner” med andra deltagare, deltagaren paddlar kajaken med hårt fart mot brygga, båtar eller stenar).

Tillbaka


Pröva på paddling

Kanotklubben Wågen ordnar sk. ”pröva på paddling” tillfällen för företag och enskilda.

Tidpunkten samt upplägget fastställs alltid enligt beställarens behov, och gruppens tidigare bakgrund, men några grundläggande principer för ”pröva på paddling” tillfällen gäller för samtliga deltagargrupper

Allmänna principer för ”pröva på paddling” tillfällen:

 • Deltagaranta max 8 personer ute på vattnet samtidigt
 • Större grupper ute på vattnet samtidigt är möjliga, men kräver både tillägsinstruktörer och inhyrd utrustning, så prissättningen stiger markant i dessa fall
 • Deltagarna bör vara simkunniga (50m)
 • Deltagarna är inte försäkrade av föreningen, och paddlingen sker således på deltagarnas eget ansvar
 • Ansvarspersonen för deltagargruppen bör på förhand informera Kanotklubben Wågen om enskilda deltagares möjliga sjukdomar, vilka kan tänkas påverka deltagarens förmåga att delta i paddlingstillfället

Varje tillfälle börjar med en kort introduktion på land gällande:

 • utrustning
 • paddelhantering
 • paddlingsteknik
 • sjösäkerhet i kajak ( för paddling i närliggande vatten)

Kanotklubben Wågen rf. ansvarar för att föreningens instruktörer använder god praxis gällande sjösäkerhet och kajakhantering, instruktörerna är ansvarsförsäkrade av föreningen

Kanotklubben Wågen rf. ansvarar för att det finns en räddningsbåt på plats, som hjälper till i fall av kantring eller dylikt

Kanotklubben Wågen rf:s utrustning är försäkrad av föreningen, men täcker inte skador som uppkommit på grund av likgiltig eller felaktig hantering av utrustningen

 Kanotklubben Wågen rf:s instruktörer informerar deltagarna i början av paddlingstillfället om hur utrustningen bör hanteras så att skador inte uppstår

Beställaren av ”pröva på paddling” tillfället är därmed ersättningsskyldig för möjliga skador på utrustning som uppstår som följd av likgiltig hantering av utrustningen (t.ex. deltagaren paddlar medvetet ”kolisioner” med andra deltagare, deltagaren paddlar kajaken med hårt fart mot brygga, båtar eller stenar).

Prissättning för ”pröva på paddling” tillfällen

Prissättningen för tillfället beror på antal deltagare, tidpunkt (dag/kväll/veckoslut), tillfällets längd, m.m. Var vänlig och kontakta  oss för att diskuttera upplägg och därmed få ett besked om prissättning för det uppälgg ni önskar!

Välkommen!

Tillbaka