Skolpaddling

Kanotklubben Wågen har begränsade möjligheter att ta emot skolklasser för ”pröva på paddling” evenemang. Detta eftersom skolverksamheten sker dagtid, under pågående arbetsvecka, och föreningsmedlemmarna arbetar på ideel basis. En grupp på ca 10 kanotister i ungdomskajaker kräver minst en kunnig instruktör samt en kunnig följebåtsförare av föreningen.

Det lönar sig dock att vända sig till tävlingsledare eller ordförande med en förfrågan om skolpaddling, så försöker vi finna en lämplig lösning!

 • Skolpaddlingen består av
 • Kort presentation om föreningen samt introduktion om utrustning
 • Snabbintroduktion paddelhantering samt paddlingsteknik
 • Grundläggande sjösäkerhetsråd då man använder kajak (inom området Södra Viken/ Ramsholmen)
 • Utrustning: Kajak, paddel, flytväst
 • Korrekt Istigning / uppstigning från kajak
 • Paddling inom området Södra Viken* 
  *Om tillräckligt med tid reserverats och vädret tillåter så avslutas tillfället med paddlingstur runt Ramsholmen

Lämplig ålder?
Paddling lämpar sig för alla åldrar, men utrustningen skiljer åt, beroende på deltagarens fysiska storlek. Lämpligast ålder att bekanta sig med paddling är 9-13 års ålder, då deltagarna ännu i regel kan använda barn och ungdomskajaker, och ofta har mycket lätt att ”hitta balansen” i kajaken då längdtillväxten ännu inte så kraftigt har börjat?

För deltagare äldre än 13 år, sker paddlingen med utrustning för fullvuxna, dvs. utfärdskajaker, vilka i regel är mycket stabila.

Lämplig tidpunkt på året
Då man paddlar blir man alltid nedstänkt av vatten, och emellan händer det att någon kantrar med kajaken. Därmed är de lämpligaste månaderna under skolåret för att ”pröva på paddling” maj, augusti, september.

Gruppstorlek och ansvar
Gällande skolgrupper är värt att notera följande:

 • Gruppstorlek: max. 8-10 elever ute på vattnet samtidigt
 • En skolgrupp på ca. 18-20 elever bör alltså delas upp i två 10 elevers grupper, vilka var har 60-70min tid för att få grundläggande instruktioner på land, istigning, paddling i Södra Viken, upptagning av kajaker
 • Lämplig tidsreservering: minst 60min / grupp på 8-10 elever.
 • Läraren / ansvarspersonen för gruppen ansvarar för eleverna under hela paddlingstillfället, deltagarna är inte försäkrade av Kanotklubben Wågen rf.
 • Läraren / ansvarspersonen för gruppen ansvarar för att samtliga elever är simkunniga (50m), samt bör meddela instruktörerna om någon av deltagarna har sjukdom som kan tänkas vara riskfaktor ute på vattnet.
 • Kanotklubben Wågen rf. ansvarar för att föreningens instruktörer använder god praxis gällande sjösäkerhet och kajakhantering, instruktörerna är ansvarsförsäkrade av föreningen
 • Kanotklubben Wågen rf. ansvarar för att det finns en räddningsbåt på plats, som hjälper till i fall av kantring eller dylikt
 • Kanotklubben Wågen rf:s utrustning är försäkrad av föreningen, men täcker inte skador som uppkommit på grund av likgiltig eller felaktig hantering av utrustningen
 • Kanotklubben Wågen rf:s instruktörer informerar deltagarna i början av paddlingstillfället om hur utrustningen bör hanteras så att skador inte uppstår
 • Utbildningsenheten är därmed ersättningsskyldig för möjliga skador på utrustning som uppstår som följd av likgiltig hantering av utrustningen (t.ex. deltagaren paddlar medvetet ”kollisioner” med andra deltagare, deltagaren paddlar kajaken med hårt fart mot brygga, båtar eller stenar).