Motion & rekreation

Rekreationspaddling

Kanotklubben Wågen arrangerar ledda rekreationspaddlingar för föreningens medlemmar samt nya medlemmar. Dessa tillfällen arrangeras så att de börjar med en kort introduktion och teoridel om utrustning och paddlingsteknik.

Efter introduktionen på land tar man sig ut på vattnet och under ledd paddling gör en paddlingstur i närvatten kring Ekenäs. Paddlingsturens rutt och längd bestäms utgående från rådande väderlek och deltagarnas tidigare paddlingserfarenhet. 

Innehåll:

  • Introduktion på land
  • Tre ledda paddlingsturer med ledare och/eller följebåt
  • Saft, kaffe och tilltugg efter paddlingen
  • Kanot, paddel, flytväst ingår
  • Inskrivningsagift samt medlemskap för 2016 i kanotklubben wågen