Kanotklubben Wågens årsmöte den 22.11.2020 kl. 15

Kanotklubben Wågen håller sitt stadgeenliga årsmöte söndagen den 22.11.2020 kl. 15.00 på Seniora, Prästängsgatan 14, Ekenäs. På grund av Coronapandemin förutsätter deltagandet denna gång förhandsanmälan till sekreterare Thomas Malmsten tmalmsten@hotmail.com senast den 20.11 kl. 16.00. Deltagande möjligt även via Teams, meddela hur du vill delta i samband med anmälan.

Denna gång behandlas endast stadgeneeliga ärenden, traditionsenliga premieringar kommer att utdelas i ett senare skede.

Välkomna!

Kategorier:
Anslagstavla