Måndagspaddlingar

Måndagspaddling

Måndagssträningarna är främst avsedda för juniorkanotister som avlagt föreningens nybörjarkurs och vill fortsätta med paddlingen undersomaren. 

För att delta i Måndagssträningarna krävs att:

  • Du är medlem
  • Du har avlagt föreningens nybörjarkurs för juniorer
  • Du har avlagt en nybörjarkurs i paddling av annan arrangör
  • Du är simkunnig

För deltagandet i måndagspaddlingarna debiteras en träningsavgift på 40€/säsong. Summan faktureras på sensommaren utifrån deltagarlistorna. De som deltar i en paddlingskurs samma år deltar i måndagspaddlingarna utan extra kostnad.