Ny brygga och bräfodring

Nu har Wågens nya brygga anlänt! Skjulet har också fått ny brädfodring på de sidor som vätter ut mot vattnet. Vi väntar ännu på att låsen i dörrarna ska fixas. Stort tack till bl.a. Pomoväst för de stöd vi fått!

Kategorier:
Nyheter