Gullö-runt direktiv 2020

För att under rådande omständigheter genomföra Gullö-runt tävlingen på ett möjligast säkert sätt har vi nedan samlat ett antal direktiv. Vi hoppas ni alla tävlande trots undantagsförfarandet ska ha en trevlig tävlings- och motionsupplevelse!

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa direktiv beroende på gällande omständigheter. Bekanta dig för säkerhets skull med direktiven på nytt innan du åker iväg till tävlingen.

Allmänt om tävlingsarrangemangen

 • OBS! Endast förhandsanmälan, anmälan på plats är inte möjlig!
 • Följ tävligsarrangörens direktiv. Deltagarna kan vid behov delas upp i mindre separata grupper.
 • Känner du dig osäker ska du inte delta.
 • Kom inte onödigt tidigt till tävlingsplatsen
 • Håll hela tiden ett 1-2m avstånd till övriga tävlande och funktionärer, även på vattnet!
 • Dusch och omklädningsrum är av säkerhetsskäl stängda.
 • UPPDATERAD: Prisutdelningen utförs i liten skala beaktande säkerhetsavstånd. Gullö-runt delktagardiplomet utdelas i samband med returneringen av tävlingsnumrorna.
 • Lotteriet ordnas inte i år.
 • Laxssoppan är i år ersatt med ett lätt mellanmål som fås efter loppet. Tag med egen mat och dricka etc. så att du kan vistas självständigt på tävlingsområdet.

Tävlingsområdet:

 • Tävlingsområdet är avstängt, publik och övriga obehöriga får ej vistas på tävlingsområdet.
 • UPPDATERAD: Det är ännu i år tillåtet att parkera bilar på gräsmattan i parken. Om parken blir full kan trailers och kajaker lämnas i parken varefter bilen parkeras på någon av de närliggande allmänna parkeringsplatserna (se karta här!). Följ tävlingsanordnarens direktiv på plats.
 • Parkering bör göras så att det möjliggör möjligast stort mellanrum till följande bil.

Hälsa och hygien

 • Det är förbjudet att delta om man har förkylnings/influenssasymptom eller om någon i närkretsen har konstaterad Coronasmitta.
 • Personer som hör till riskgruppen för Coronasmitta rekommenderas inte att delta.
 • Tvätta och desinficera händerna vid ankomsten, efter varje vattenpass och innan du avlägsnar dig från tävlingsområdet. Handtvätts- och desinficeringsplatser finns på området.
 • Vid behov hosta/nys/snyt dig så ett sätt som inte sprider bakterier
 • Handskar och munskydd kan vid behov användas som extra säkerhet, bägge finns tillgängliga på tävlingsområdet.
 • Håll ett personligt avstånd på 2m till övriga tävlingsdeltagande
 • Torka av och desinficera din egen utrustning efter avslutad tävling.

Tjänster på tävlingsområdet

 • Kiosken är öppen, vid köbildning håll 2m avstånd till framförvarande eller återkom senare.
 • Undvik all onödig användning av toaletterna. Tag ditt ansvar och se till att toaletten hålls ren. Tvätt och desinficeringsmedel finns inne i toaletterna.
 • Dusch och omklädningsrum är av säkerhetsskäl stängda.