Kanotklubben Wågens årsmöte den 19.11.2023 kl. 18

Kanotklubben Wågen håller sitt stadgeenliga årsmöte söndagen den 19.11.2023 kl. 18.00 på Seniora, Prästängsgatan 14, Ekenäs.
Före mötet kl. 16.30-17.30 hålls ett träningspass på Trainium. Passet lämpar sig för alla, följ våra sociala medier för mer info.

Välkomna!

Kategorier:
Anslagstavla