Bekanta dig med säkerhetsdirektiven

Paddling är över lag en trygg hobby/idrottsgren men eftersom vi rör oss på vattnet bör normal försiktighet iakttas. Bekanta dig med Paddlings- och roddförbundets säkerhetsdirektiv innan du ger dig ut på vattnet! Klicka här eller på länken längst ned på vår webbsida.

Kategorier:
Nyheter