Talko & vårmöte 3.5 kl. 10

Välkommen på städtalko och stadgeenligt vårmöte den 3.5 fr.o.m. kl. 10 vid kanotskjulet . Vårmötet börjar kl. 12. Vi städar i mindre grupper, håller mötet utomhus och beaktar över lag myndigheternas rekommendationer för att inte sprida smitta. Om du hör till riskgruppen eller känner dig osäker eller krasslig ska du inte delta.

Kategorier:
Nyheter