Talko & vårmöte 8.5 kl. 10

Välkommen på städtalko och stadgeenligt vårmöte den 8.5 fr.o.m. kl. 10 vid kanotskjulet . Vårmötet börjar kl. 12. Vi städar i mindre grupper, håller mötet utomhus och beaktar över lag myndigheternas rekommendationer för att inte sprida smitta. Om du känner dig osäker eller krasslig ska du inte delta.

Under mötet kommer vi även att dela ut premieringar från verksamhetsåret 2020 samt hålla prisutdelning från det senaste klubbmästerskapet.

Kategorier:
Anslagstavla